नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
मिति २०80 साल चैत्र 23 गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराहरु बरामद गरी नष्ट
Image

सम्बन्धित सुचना/ समाचार

पैठारी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

2081-01-20 | पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज

आ.ब. 2080/81 नौमासिक अबधिको नष्ट जरिवाना विवरण

2080-12-30 | पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज

मिति 2080 चैत्र 27 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30गण हे.क्वा.बागेश्वरी भवनियापुर बाँके बाट्ट बरामद 260 लिटर दुध नष्ट

2080-12-27 | पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय नेपालगंज बाँके

मिति 2080 चैत्र 26 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रस्तावित सिमा सुरक्षा गुल्म जमुनाहा बाँके बाट बरामद भएको 15 के.जी. मासु नष्ट

2080-12-26 | पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय नेपालगंज बाँके

मिति २०80 साल चैत्र 23 गते अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुराको मासु नष्ट

2080-01-20 | aqonpj.gov.np