नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 पशु क्वारेन्टाईनसँग सम्बन्धित ऐन नियमावली मादण्ड कार्यविधिहरुको संगालो कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-04-01 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्