नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ ऐन 2055-11-17 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
2 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ ऐन 2055-04-03 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
3 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ ऐन 2049-01-17 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्