नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
खर्चको फाटवारि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक