नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
प्रथम त्रैमासिक प्रगति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 प्रथम त्रैमासिक क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र विवरण प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2080-06-26 विवरण हेर्नुहोस्
2 1st chaumasik कार्यक्रम प्रगति रफ प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र 1st traimasik प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
4 आयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति 1st traimasik प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
5 1st chaumasik नष्ट लिलाम प्रगति प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
6 अवैध नियन्त्रण 1st traimasik प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
7 1st chaumasikआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति प्रथम त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्