नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
सुचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 पैठारी सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सुचना/ समाचार 2081-01-20 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
2 मिति २०80 साल चैत्र 23 गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराहरु बरामद गरी नष्ट सुचना/ समाचार 2081-01-20 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्
3 आ.ब. 2080/81 नौमासिक अबधिको नष्ट जरिवाना विवरण सुचना/ समाचार 2080-12-30 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
4 मिति 2080 चैत्र 27 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30गण हे.क्वा.बागेश्वरी भवनियापुर बाँके बाट्ट बरामद 260 लिटर दुध नष्ट सुचना/ समाचार 2080-12-27 पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय नेपालगंज बाँके विवरण हेर्नुहोस्
5 मिति 2080 चैत्र 26 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रस्तावित सिमा सुरक्षा गुल्म जमुनाहा बाँके बाट बरामद भएको 15 के.जी. मासु नष्ट सुचना/ समाचार 2080-12-26 पशु क्वारेन्टाईन कार्यालय नेपालगंज बाँके विवरण हेर्नुहोस्
6 मिति २०80 साल चैत्र 23 गते अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुराको मासु नष्ट सुचना/ समाचार 2080-01-20 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्
7 कुखुरा पालक व्यवसाय संघ जिल्ला कार्य समिति, बाँके / बर्दिया को जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके लाइ अनुरोध सम्बन्धमा सुचना/ समाचार 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्
8 अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुरा नष्ट सुचना/ समाचार 2078-04-02 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्
9 अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय माछा नष्ट सुचना/ समाचार 2078-04-02 aqonpj.gov.np विवरण हेर्नुहोस्