नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
अन्य
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बार्षिक क्वारेन्टाइन बुलेटिन (आ.ब. २०७७/७८ अन्य 2079-03-22 विवरण हेर्नुहोस्
2 एकद्वार प्रणालीको युजर मेनुअल अन्य 2078-05-01 विवरण हेर्नुहोस्
3 पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपालगंज एक परिचय अन्य 2076-12-18 विवरण हेर्नुहोस्
4 क्वारेन्टाइन यसको उदेश्य र महत्व अन्य 2076-12-18 विवरण हेर्नुहोस्