नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
प्रतिबेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 २०७८ साल साउन महिनाको राजस्वको मासिक प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2078-05-01 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्