नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
दोस्रो त्रैमासिक प्रगति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 2nd त्रैमासिकआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति दोस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
2 2nd त्रैमासिक क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र दोस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
3 2nd traimasik कार्यक्रम प्रगति दोस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्