• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  डाउनलोड
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
  1 पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपालगंज एक परिचय अन्य 2076-12-18 View Download
  2 क्वारेन्टाइन यसको उदेश्य र महत्व अन्य 2076-12-18 View Download
  3 एकद्वार प्रणालीको युजर मेनुअल अन्य 2078-05-01 View Download
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.