• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  कार्यविधि/ निर्देशिका
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  5 पशु क्वारेन्टाईनसँग सम्बन्धित ऐन नियमावली मादण्ड कार्यविधिहरुको संगालो कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-04-01 View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.