• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  लिंकहरु
  क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
  1 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
  2 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://www.moald.gov.np/
  3 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.