• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 मिति २०७८ साल भाद्र ०१ गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराका चल्लाहरु ४२४० गोटा नष्ट गरी संलग्न ब्यक्तिहरुबाट रु १,६६,०००/- जरिवाना कायम सूचना तथा समाचारहरु 2078-05-01 aqonpj.gov.np View
  2 मिति २०७८ साल साउन ३१ गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराका चल्लाहरु बरामद गरी नष्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-30 aqonpj.gov.np View
  3 मिति २०७८ साल साउन २६ गते अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुरा नष्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-26 aqonpj.gov.np View
  4 अवैध रुपमा भारतबाट ब्रोईलर कुखुराको मासु ओसारपसार गर्नेलाई रु ३५००० जरिवाना कायम गर्दे सो अवैध कार्यमा प्रयोग भएको मोटरसाईकललाई भन्सारमा लिलामका लागि पठाईएको सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-23 aqonpj.gov.np View
  5 मिति २०७८ साल साउन २३ गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराका चल्लाहरु ओसारपसारमा संलग्न ब्यक्तिहरुबाट रु ७०,०००/- जरिवाना कायम सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-23 aqonpj.gov.np View
  6 मिति २०७८ साल साउन १९ गते प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराका चल्लाहरु १००० गोटा नष्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-19 aqonpj.gov.np View
  7 मिति २०७८ साल साउन १८ गते २४०० प्रतिवन्धित भारतीय व्रोइलर कुखुराका चल्लाहरु नष्ट गरी संलग्न ब्यक्तिहरुबाट रु १,५०,०००/- जरिवाना कायम सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-18 aqonpj.gov.np View
  8 मिति २०७८ साल साउन १४ गते अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएको भारतीय बोईलर कुखुराको मासु नष्ट गरी ३५०००/- जरिवाना कायम सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-14 View
  9 अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय बोईलर कुखुरा नष्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-02 aqonpj.gov.np View
  10 अवैध रुपमा क्वारेन्टाईन नाका छली ल्याईएका भारतीय माछा नष्ट सूचना तथा समाचारहरु 2078-04-02 aqonpj.gov.np View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.