• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  कर्मचारी विवरण
  नाम : डा. भक्त निउरे
  पद : बरिष्ठ पशु चिकित्सक
  फोन : 9851109614
  ई-मेल : niurevet@gmail.com
  नाम : मुकुन्द भट्टराई
  पद : लेखा
  फोन : 98688936950
  ई-मेल : mukunda911@gmail.com
  नाम : इन्दु रेग्मी
  पद : पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक
  फोन : 9849969226
  ई-मेल : induregmi043@gmail.com
  नाम : नारायण प्रसाद पोख्रेल
  पद : पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक
  फोन : 9858055485
  ई-मेल :
  नाम : तिलक प्रसाद धमला
  पद : खरिदार
  फोन : 9848048495
  ई-मेल :
  नाम : खुसिराम थारु
  पद : हलुका सवारी चालक
  फोन : 9848260909
  ई-मेल :
  नाम : गुलाम रसुल साई
  पद : कार्यालय सहयोगी
  फोन : 9804558662
  ई-मेल :
  नाम : मो. वशिम शेष
  पद : कार्यालय सहयोगी
  फोन : 9815548976
  ई-मेल :
  नाम : सन्तोष चौधरी
  पद : कार्यालय सहयोगी
  फोन : 9843599517
  ई-मेल :
  नाम : हिरालाल लोध
  पद : कार्यालय सहयोगी
  फोन : 9824594506
  ई-मेल :
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.