• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  ऐन
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  1 नेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५ ऐन 2055-11-17 View
  2 राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ ऐन 2049-01-17 View
  3 जलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७ ऐन 2017-09-28 View
  4 पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५ ऐन 2055-04-03 View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.